S?N PH?M XEM NHI?U

S?N PH?M M?I

Danh m?c s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

 

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.


04.3992.6798
Hotline 1: 0906.15.9998
Hotline2: 0983.99.69.70
Hotline 3: 0903159998

Th?ng k truy c?p

Hiện có 23 khách Trực tuyến
mod_vvisit_counterT?ng s? truy c?p1203165

Facebook FanBox

Qu?ng co

Bảng quảng cáo


Sau nhi?u n?m ho?t ??ng thnh cng trn nhi?u l?nh v?c nh?: T? v?n qu?ng co, truy?n thng marketing, xy d?ng v pht tri?n th??ng hi?u, Gi?y dn t??ng Nh?p kh?u, Sn g? Nh?p kh?u, Rm c?a Nh?p kh?u, Th?m Nh?p kh?u, V? tranh Ngh? thu?t, n?m b?t ???c xu th? tranh 3D ?ang pht tri?n m?nh m? trn th? gi?i, VSC CONTRUCTION ? cho ra ??i d?ch v? v? tranh t??ng 3D (www.Vetranhtuong3D.com) nh?m gip khch hng t?i Vi?t Nam c ???c nh?ng tr?i nghi?m th v?, ??c ?o. 

Thay v nh?ng b?c t??ng qut s?n ??n ?i?u, khng gian c?a b?n s? r?c sng v?i nh?ng b?c tranh t??ng 3D. M?t cht vui nh?n, m?t cht lng m?n ?? ?? b?n thch m khng gian c?a mnh. ? c th? l m?t th?o nguyn xanh bi?c, m?t thc n??c mt l?nh, m?t cnh ??ng ??y hoa hay m?t kinh ? l?ng l?y bn nh?ng con ph? hi?n ha T?t c? nh?ng ?i?u ?y s? ???c cc h?a s? ti n?ng c?a VSC CONTRUCTION c ??ng trn m?t b?c tranh t??ng.

??n v?i d?ch v? Vetranhtuong3D.com c?a VSC CONTRUCTION, khng gian c?a phng khch, c?a qun caf, nh hng, hay qun karaoke, phng em b khng nh?ng t?o ???c hi?u qu? trang tr cao m cn c s? khc bi?t v mang c tnh ring c?a ch? nhn. Bn c?nh ?, ng?m nhn cc b?c tranh t??ng 3D, suy ngh? c?a m?i ng??i s? r?ng m? v tr?i di theo t?ng nt v?, b?n s? l?y l?i ???c s? th?ng b?ng trong cu?c s?ng b?n b? nh? nh?ng b?c tranh t??ng ???c v? b?ng tay ??y ch?t ngh? thu?t.

C th? ni, khng gian s?ng l m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng v n ?nh h??ng tr?c ti?p ??n m?i ng??i. M?t khng gian s?ng hi ho v?i c tnh ring s? mang l?i c?m gic ?m cng, gp ph?n gn gi? s? ho thu?n, h?nh phc. D??i bn tay sng t?o v kho lo c?a cc h?a s? VSC CONTRUCTION, nh?ng b?c t??ng v tri v gic s? tr? thnh nh?ng b?c tranh s?ng ??ng, lung linh mu s?c.

VSC CONTRUCTION t? ho l ??n v? v? tranh t??ng ?i ??u cho phong tro v? tranh t??ng 3D t?i Vi?t Nam.V?i ??i ng? h?a s? tay ngh? cao nhi?u n?m kinh nghi?m ? t?ng t?t nghi?p cc tr??ng ?H M? Thu?t hng ??u c? n??c, VSC CONTRUCTION ??m b?o s? mang ??n cho Qu khch hng nh?ng tc ph?m tranh t??ng 3D ch?t l??ng v?i gi c? c?nh tranh nh?t trn th? tr??ng hi?n nay.

Thay v m?t khng gian s?ng v?i b?c t??ng xy g?ch th rp, nh?ng mu s?n bu?n t?, t?i sao b?n khng s? d?ng d?ch v? Vetranhtuong3D.com c?a VSC CONTRUCTION trang tr cho khng gian s?ng c?a mnh? B?n khng c?n s?p x?p l?i ?? ??c, khng c?n mua thm ?? trang tr n?i th?t, ch? c?n g?i ?i?n ??n VSC CONTRUCTION ?? c?m nh?n s? khc bi?t!.

Vetranhtuong3D.com  ??ng c?p c?a s? khc bi?t!

 

 

 

Thng tin c?n bi?t

H? tr? tr?c tuy?n

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.

 

Hotline1: 0906.15.9998

Hotline2: 0983.99.69.70

My bn: 04.3992.6798

Lin h?

Showroom I: S? 54, ???ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, H N?i - Mobile: 0906.15.9998

Tel: 04.3992.6798 - Hotline: 0983.99.69.70

Showroom II: S? 4, Thanh Li?t, Thanh Tr, H N?i - Mobile: 09123.91235

Hotline: 0906.15.9998

Email: sale@vscmedia.com.vn